Annosjakelupalvelu

Apteekkimme tarjoaa lääkkeiden koneellista annosjakelupalvelua. Toimitamme asiakkaalla säännöllisessä käytössä olevat lääkkeet koneellisesti annospusseihin pakattuna. Jokaisessa pussissa on selkeät merkinnät ottoajankohdasta ja sisällöstä. Yleensä kerrallaan toimitetaan 2 viikon lääkkeet.

Annosjakelu sopii henkilöille, joilla on käytössä useita säännöllisesti otettavia lääkkeitä. Lääkkeiden koneellinen jakaminen on luotettavampaa ja hygieenisempää kuin perinteinen käsin dosettiin jakaminen. Farmaseuttinen henkilökuntamme tarkistaa valmiiden pussien sisällön, ennen lääkkeiden luovuttamista asiakkaalle. Annosjakelu vähentää lääkehävikkiä ja usein myös pienentää lääkemenoja. Annosjakelupalvelu on maksullinen, mutta tietyin edellytyksin KELA-korvattava (https://www.kela.fi/laakkeet_annosjakelupalkkio).

Voit tutustua annosjakelupalveluun tarkemmin täältä. https://www.anja.fi/mika-on-anja/

Ota rohkeasti apteekkiin yhteyttä, jos sinua kiinnostaa annosjakelupalvelu!