Ketoprofen är ett antiinflammatoriskt läkemedel. Det lindrar t. ex. huvudvärk, tandvärk och mensvärk, muskelvärk samt ledvärk. Dessutom sänker ketoprofen febern och lämpar sig för lindring av förkylningssymptom. Ketoprofen används också för att lindra värk och svullnad som orsakats av en skada eller operation. Ketoprofen kan irritera slemhinnan i magen och ska inte användas under längre perioder. Ketoprofen finns att köpa som tabletter och som do...